Pretestvragen bij het natuurverhaal van het Programma Natuur

Beste deelnemer,

Ministerie van LNV, provincies en terreinbeherende organisaties (zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) willen vanuit het Programma Natuur gezamenlijk werken aan het stimuleren van de bewustwording van het belang van natuur. Het gaat niet goed met veel natuur in Nederland. Steeds meer planten en dieren verdwijnen. De gevolgen van schade aan natuur raken niet alleen dieren en planten, maar ons allemaal. Denk aan droogte en hittestress, te weinig insecten die gewassen bestuiven en het verlies van vruchtbare bodems voor voedsel. Het Programma Natuur heeft tot doel de natuur in Nederland verder te versterken en verbeteren.
Daarvoor is behoefte aan een helder en uitnodigend verhaal, als basis voor een campagne. De beoogde doelgroep is de Nederlander die van natuur kan genieten. Dit kan op vele manieren: wandelend, fietsend, op pad met een camera of door middel van een picknick.

Hieronder vind je de bouwstenen voor dit verhaal. We horen graag jouw mening daarover.
Wil je uiterlijk dinsdag 9 augustus de vragen beantwoorden en naar ons terugsturen (via de knop ‘versturen’, ná de laatste vraag)? Jouw antwoorden gebruiken we om het basisverhaal verder aan te passen en te verfijnen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Stap 1 van 7 - Tekst 1

Natuur is de basis van alles wat leeft. Ook van ons. We realiseren het ons niet dagelijks maar door de natuur zijn we schatrijk: ze geeft frisse lucht, drinkbaar water, grondstoffen, voedsel, plezier en ontspanning.

Natuur en mens zijn onderdeel van één ecosysteem: leven op aarde.
Al dat leven is met elkaar verbonden. Biodiversiteit, natuur, klimaat en milieu werken samen en hebben invloed op elkaar. Positief en negatief.

Wat is je reactie op deze tekst?

1. Onbegrijpelijk2.3.4.5. Helder
1. Ongeloofwaardig2.3.4.5. Geloofwaardig
1. Is allemaal al bekend2.3.4.5. Bevat nieuwe informatie voor mij