Webinar Vanggewassen / groenbemesters

26 april 2023

Wat komt er kijken bij het inzetten van vanggewassen? Vanggewassen zijn nuttig als groenbemester en gaan uitspoeling tegen. Welke mengsels kun je gebruiken, hoe kun je het gewas -tijdig- onderwerken? En hoe wordt de inzet van vanggewassen beloond in de ecoregelingen?

Al deze vragen komen aan bod in het webinar Vanggewassen en groenbemesters op woensdag 26 april (20.00 uur).

We gaan in gesprek over de toepassing van vanggewassen met agrarisch adviseur Anna Zwijnenburg en akkerbouwer en bodemcoach Johan van Nieuwenhuyzen. Anna begeleidt biologische en gangbare telers op het gebied van bodem, bemesting, teelt en vruchtwisseling. Zij gaat o.a. in op hoe je vanggewassen optimaal kunt inzetten zonder schadelijke onkruidbestrijders. En hoe je stikstofbindende soorten vanggewassen goed kunt inpassen. Johan heeft veel praktijkervaring en brengt die kennis ook over als bodemcoach voor het Landbouwportaal Noord-Holland. Hij zal dus ook zeker ingaan op de effecten van vanggewassen op de bodem.

Webinars Profijt van Duurzaamheid
Dit webinar heeft plaatsgevonden op 26 april 2023.
Het was het tweede webinar in een reeks webinars ‘Profijt van Duurzaamheid’ die het netwerkplatform Boer & Business in Balans organiseert voor agrariërs in Noord-Holland. Je kunt de webinars hier terugkijken.

 

header voedselsysteem